Vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských škol, se zaměřením na děti s obtížemi v chování

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.06/03.0027

Datum zahájení: 1. březen 2011
Datum ukončení: 30. červen 2012

Realizace projektu „Vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských škol, se zaměřením na děti s obtížemi v chování“ Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.06/03.0027 byla 30.6.2012 ukončena. Udržitelnost projektu potrvá do 30.6.2017.

O projektu
Náplní a cílem projektu je další vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ v přístupu k dětem s problémy v chování a v problematice poruch chování se zaměřením na nácvik zvládání funkčních komunikačních strategií. Potřebnost projektu vychází z nutnosti řešit situaci dětí předškolního věku s problémy v chování, které potřebují cílenou péči. Těchto dětí v MŠ přibývá a proto se projekt zaměřuje na systematické vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ v přístupu k těmto dětem.

Cíle projektu
Cílem projektu je odborné vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ, v problematice poruch chování u dětí předškolního věku a v přístupu k dětem s obtížemi v chování předškolního věku. Z proškolených učitelů mateřských škol se stanou odborníci na problematiku dětí s obtížemi v chování, ale budou je také předávat svým kolegům a rodičům těžko zvladatelných dětí. V rámci projektu bude vytvořen ucelený vzdělávací program, který předá cílové skupině potřebné odborné teoretické a praktické informace pro práci s dětmi s obtížemi v chování.

Cílová skupina 
Učitelé MŠ České Budějovice
Učitelé MŠ Jindřichův Hradec
Učitelé MŠ Český Krumlov
Učitelé MŠ Jihočeský kraj
60 pedagogických pracovníků mateřských škol
1 až 2 pedagogičtí pracovníci z MŠ zřizovaných uvedenými městy

Klíčová aktivita
Další vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských škol, včetně osvojení si dalších moderních pedagogických metod, souvisejících se systematickým zvyšováním kvality a efektivity vzdělávání.
1. Tvorba 15 vzdělávacích kurzů, které budou následně činit ucelený vzdělávací program. Vzdělávací program budou tvořit 3 bloky kurzů, na jejichž tvorbu a realizaci budou dohlížet odborní garanti se zaměřením na specifičnost kurzů.
2. Předložení vzdělávacích kurzů k akreditaci na MŠMT – předloženy budou všechny vzdělávací kurzy v rámci akreditací DVPP.
3. Realizace uceleného vzdělávacího programu – některé kurzy budou realizovány 2x a některé 3x.

Výstupy projektu
1. 15 kurzů, které budou akreditovány na MŠMT v rámci DVPP.
2. 1x realizace vzdělávacího programu.
3. 60 podpořených pedagogických pracovníků mateřských škol, ze kterých se proškolením stanou odborníci na problematiku dětí s obtížemi v chování.

Informační leták projektu ke stažení ZDE.

Prezentace projektu ke stažení ZDE.

©Copyright 2013 Vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských škol, se zaměřením na děti s obtížemi v chování, MENU (RSS), Komentáře (RSS).


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky